Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3469

Tytuł:

uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-03
Organ wydający:Rada Miejska Pniewy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3469
Hasła:upoważnienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 3469

UCHWAŁA NR XX/148/12 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje: oświaty

12:52:00

§ 1. Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym do wydawania w tychże sprawach decyzji administracyjnych. § 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Janusz Ratajczak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3084

  uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3935

  uchwała nr X/102/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 27 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barciany

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli  do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr 141/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernice Borowe oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3468

  uchwała nr XX/147/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3467

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2012r. o decyzji nr PCC/68-ZTO-A/178/W/OPO/2012/JP

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3466

  porozumienie Burmistrza Rakoniewic; Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3465

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2012r. o decyzji nr WCC/1219A/186/W/OPO/2012/JP

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3464

  zarządzenie nr 55/2012 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2011r., informacji o stanie mienia Miasta Turku oraz przedstawienia Radzie Miejskiej Turku sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.