Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3526

Tytuł:

uchwała nr 115/XIV/2011 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Bodzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3526
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.1034

  uchwała nr 14/III/2010 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.78.1229

  uchwała nr 218/XXXIII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4880

  uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4272

  uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.342

  uchwała nr 265/XL/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia do dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3525

  uchwała nr XIV/79/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca rozporzdzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3524

  uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3523

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3522

  uchwała nr XVII/83/12 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3521

  uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/85/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.