Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3544

Tytuł:

uchwała nr 476/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 224/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-20
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3544
Hasła:opłaty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4523

  uchwała nr 224/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2984

  uchwała nr 429/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy RYNKOWA ulicy położonej w Piasecznie  w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4522

  uchwała nr 218/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2416

  uchwała nr 404/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5544

  uchwała nr 542/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca Uchwalę Nr 383/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Piaseczno.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3543

  uchwała nr 458/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3542

  uchwała nr 457/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3541

  uchwała nr 455/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3540

  uchwała nr XIII/98/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3539

  ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 26 marca 2012r. zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego gminy za 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.