Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.367

Tytuł:

uchwała nr XIII/98/2012 Rady Miasta łańcuta z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Łańcuta

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Rada Miasta Łańcuta
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 367
Hasła:Alkohol

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 367

UCHWAŁA NR XIII/98/2012 RADY MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Łańcuta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 2 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Miasta Łańcuta, uchwala co następuje: § 1. 1. W celu zapewnienia porządku publicznego w mieście Łańcucie, w czasie trwania Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, wprowadza się czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, o zawartości: 1) 2) 3) do 4,5% alkoholu oraz piwa, od 4,5% do 18% alkoholu, powyżej 18% alkoholu

2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 obejmuje lokale handlowe i gastronomiczne usytuowane przy następujących ulicach Miasta Łańcuta: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Armii Krajowej Bohaterów Westerplatte Jana Cetnarskiego Fryderyka Chopina Konstantego Danielewicza Ignacego Daszyńskiego Farna Bartosza Głowackiego Grunwaldzka Kardynała Stefana Wyszyńskiego Kąty Jana Kochanowskiego Kolejowa Marii Konopnickiej

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 367 ?

15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34)

Mikołaja Kopernika Tadeusza Kościuszki Józefa Ignacego Kraszewskiego Królowej Elżbiety Jana Matejki Adama Mickiewicza Obrońców Pokoju Ignacego Paderewskiego Józefa Piłsudskiego Plac Sobieskiego Podzwierzyniec Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli Rynek Rzeźnicza Władysława Sikorskiego Składowa Trześnik Zamkowa Zielona 3-go Maja 3. Zakaz nie dotyczy imprez zamkniętych organizowanych w lokalach gastronomicznych.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 wprowadza się od dnia 30 marca 2012 roku od godz. 15?? do dnia 1 kwietnia 2012 roku do godz. 17??. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miasta Łańcuta Jacek Bartman
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/122/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.584

  uchwała nr 812/LXVII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.1854

  uchwała nr 130/XVI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Jarosławia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/44/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. 2010.76.1303

  uchwała nr XXXII/219/10 Rady Gminy Karsin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/103/08 Rady Gminy w Karsinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.366

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zarzecze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.365

  uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 22 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Zarzecze oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364

  uchwała nr XIX/196/12 Rady Gminy Solina z dnia 26 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SOLINA NA ROK 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.363

  uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu cmentarza komunalnego w Hucie Komorowskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362

  uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu cmentarza komunalnego w Komorowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.