Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3699

Tytuł:

uchwała nr XV/241/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IV/227/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-25
Organ wydający:Rada Gminy Długosiodło
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3699
Hasła:czystość i porządek
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy Turobin z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia innych sposobów dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/120/2012 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/80/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pęcław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2310

  uchwała nr XIV/229/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3271

  uchwała nr XXIX/244/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3698

  uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3697

  uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Miejskiej Dąbrowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3696

  uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3695

  wyrok nr sygn. akt SA/WA 655/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3694

  wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 1393/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.