Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3704

Tytuł:

informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2012r. o decyzji nr WCC/12199B/186/W/OPO/2012/AJ

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3704
Hasła:Informacje o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3704

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 31 sierpnia 2012 r. o decyzji nr WCC/12199B/186/W/OPO/2012/AJ Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 30 i art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy ? Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. przy ul. Staszica 6, 63-100 Śrem, postanowił zmienić koncesję na wytwarzanie ciepła. Uzasadnienie: Decyzją z18 marca 2011 r. nr WCC/1219/186/W/OPO/2011/AJ, zmienioną decyzją z 1 sierpnia 2012 r. nr WCC/1219A/186/W/OPO/2012/JP, udzielono Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. z siedzibą w Śremie koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 21 marca 2011 r. do 31 grudnia 2030 r. W dniu 14 sierpnia 2012 r. wpłynął do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. z siedzibą w Śremie (zwanego dalej ?Przedsiębiorcą?) o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła w zakresie zmiany nazwy ulicy, przy której zlokalizowana jest elektrociepłownia, w związku z ustaleniem przez Burmistrza Śremu nowego numeru porządkowego nieruchomości, na której zlokalizowana jest elektrociepłownia eksploatowana przez Przedsiębiorcę z ul. Staszica na ulicę Grunwaldzką 27. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu (-) Irena Gruszka

09:53:33
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3575

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.2904

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr WCC/145-ZTO-B/334/W/OSZ/2009/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 listopada 2009r. informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  informacja nr DPE-4110-9(5)/2011/740/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr WCC/179-ZTO-K/740/W/3/2012/AWŚ.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3703

  uchwała nr XVII/211/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr 161/5, 161/25 i 161/26 położonych w miejscowości Lednogóra

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3702

  uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3701

  uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lubochnia ? działka nr 15 oraz 35/8,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3700

  uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi Lubochnia ? działki nr 369 ÷ 381.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3699

  uchwała nr IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dziadkówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.