Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3705

Tytuł:

uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankow.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Kleszczewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3705
Hasła:komunikacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3705

UCHWAŁA NR XXI/152/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz. 13, Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje : § 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo, udostępnione dla operatorów i przewoźników. 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Wprowadza się warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w ust.1. 4. Warunki i zasady korzystania z przystanków określa załącznik Nr 2 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) Henryk Lesiński

10:26:13

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3705

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3705

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3705

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3705

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3705
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5546

  uchwała nr XX / 123 / 2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników , których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Gózd , warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich .

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.662

  uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5771

  uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Wpłata na fundusz remontowy a wystawienie faktury

  Czy gmina będąca właścicielem mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej może uzależniać wnoszenie comiesięcznych zaliczek na koszty zarządu częścią wspólną i składki (...)

 • Bezprzetargowa sprzedaż działki gminnej

  Wraz z sąsiadem korzystamy z wspólnej drogi dojazdowej do naszych działek siedliskowych. Droga jest własnością gminy, która zamierza ją sprzedać. Problem polega na (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Siedziba kancelarii adwokackiej

  Czy adwokat może wyznaczyć na swoją siedzibę (kancelarię) w lokalu mieszkalnym, który wynajął na podstawie umowy najmu mieszkania? Czy powinien to być lokal wynajęty (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3704

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2012r. o decyzji nr WCC/12199B/186/W/OPO/2012/AJ

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3703

  uchwała nr XVII/211/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr 161/5, 161/25 i 161/26 położonych w miejscowości Lednogóra

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3702

  uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3701

  uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lubochnia ? działka nr 15 oraz 35/8,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3700

  uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi Lubochnia ? działki nr 369 ÷ 381.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.