Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3706

Tytuł:

uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy w Kole
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3706
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3706

UCHWAŁA NR XXII/135/2012 RADY GMINY W KOLE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027/ w oparciu o art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 z późn. zm./ Rada Gminy Koło uchwala, co następuje : § 1. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Borki obręb geodezyjny Borki: -Świerkowa (od drogi powiatowej nr 3206P na działce nr ewidencyjny nr 50/5 ark. mapy 1), § 2. Usytuowanie ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy w Kole (-) Teresa Bilińska

10:26:06

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3706

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/135/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3764

  uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Nowa Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.142.4309

  uchwała nr XXXV/254/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo - Borki w miejscowości Olszewo- Borki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1265

  uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo Borki w miejscowości Drężewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2475

  uchwała nr XVIII/111/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kruki, Nakły

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1513

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3705

  uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankow.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3704

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2012r. o decyzji nr WCC/12199B/186/W/OPO/2012/AJ

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3703

  uchwała nr XVII/211/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr 161/5, 161/25 i 161/26 położonych w miejscowości Lednogóra

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3702

  uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3701

  uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lubochnia ? działka nr 15 oraz 35/8,


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.