Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3713

Tytuł:

protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA KŁODAWY ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Koninie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3713
Hasła:referendum lokalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3713

12:13:05

REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA KŁODAWY ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. Miejska Komisja do Spraw Referendum w Kłodawie Gmina Kłodawa Powiat kolski Województwo wielkopolskie

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 3 września 2012 r. Głosowanie przeprowadzono w 12 obwodach głosowania. Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich tj. 12 obwodowych komisji do spraw referendum, Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania (wszystkie osoby umieszczone w części A i B spisu osób uprawnionych w chwili zakończenia głosowania) 1a. w tym liczba osób uprawnionych do głosowania umieszczonych w części A spisu w chwili zakończenia głosowania 1b. w tym liczba osób uprawnionych do głosowania umieszczonych w części B spisu w chwili zakończenia głosowania 2. Liczba osób, którym wysłano pakiety referendalne (z części A i B spisu osób uprawnionych) 3. Liczba kart do głosowania otrzymanych przez komisje obwodowe 4. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) - w części A i B spisu osób uprawnionych 4a. w tym liczba osób umieszczonych w części A spisu, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w części A spisu) 4b. w tym liczba osób umieszczonych w części B spisu, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w części B spisu) 5. Liczba osób głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) ? z części A i B spisu osób uprawnionych 6. Nie wykorzystano kart do głosowania 7. Liczba kart wyjętych z urn przez komisje obwodowe 7a. w tym: Liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 8. Liczba kart nieważnych 9. Liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu) 10. Liczba głosów nieważnych 11. Liczba głosów ważnych 12a. Liczba głosów pozytywnych ?Tak? 12b. Liczba głosów negatywnych ?Nie? 10916 10916 0 0 10937 2514 2514 0 0 8423 2514 0 10 2504 41 2463 2356 107

13. Komisja ustaliła, co następuje: a) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 10 916, b) liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 2 504

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3713

(frekwencja wyniosła 22,94%) c) liczba głosów ważnych wyniosła 2 463, d) w wyborze w dniu 5 grudnia 2010 r. odwoływanego organu liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 3 551, zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi 2 131, e) liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych "Tak") wyniosła 2 356. 14. Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) stwierdza, że: a) referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu, b) Burmistrz Kłodawy został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 15. *) Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma wpisać ?brak zarzutów?: **) brak zarzutów 16. *) Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma wpisać ?brak zarzutów?: **) brak zarzutów

członkowie Komisji: Jolanta Bulińska Włodzimierz Sarnociński Agata Olszewska Weronika Mruk Maria Stefańska Stanisław Anielak Ewa Nowak Marzena Straszewska

Za zgodność z oryginałem Komisarz Wyborczy w Koninie (-) Waldemar Cytrowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3154

  postanowienie nr 1/12 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 12 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2583

  protokół Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012r. Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miasta w Rudzie Śląskiej zarządzone na 24 czerwca 2012 r. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2582

  protokół Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012r. Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzone na 24 czerwca 2012 r. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  protokół Komisarza Wyborczego z dnia 24 maja 2009r. Protokół Miejskiej Komisji ds. Referendum w Grodkowie sporządzony w dniu 24 maja 2009 r. z referendum lolalnego w sprawie odwołania Burmistrza Grodkowa przed uplywem kadencji

 • Dziennik Urzędowy

  protokół nr 1 z dnia 18 kwietnia 2010r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY GMINY GUBIN ZARZĄDZONE NA 18 KWIETNIA 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3712

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY MIEJSKIEJ  ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3711

  uchwała nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3710

  uchwała nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3709

  uchwała nr XX/159/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turek obejmującego obszar ? Etap III plan pn. ?Osiedle Uniejowskie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3708

  uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin ? część południowo - wschodnia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.