Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3733

Tytuł:

uchwała nr XIII/145/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3733
Hasła:pomoc społeczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1170

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3582

  uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.17

  uchwała nr XLIII/344/10 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane na warunkach zwrotnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/187/2010 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3732

  uchwała nr XIII/154/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/263/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nagoszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3731

  uchwała nr XIII/146/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3730

  uchwała nr 137/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3729

  uchwała nr 132/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Żuromińskiemu Centrum Kultury.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3728

  aneks nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 15 marca 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.