Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3776

Tytuł:

uchwała nr XV/71/2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z póź.zm./ lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-04
Organ wydający:Rada Gminy w Jastrzębi
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3776
Hasła:działalność pożytku publicznego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1879

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.306

  uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6161

  uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 20 października 2011r. w sprawie :określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego , projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalnosci statutowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4049

  uchwała nr 83/XV/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8555

  uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3775

  decyzja nr OWA-4210-47(4)/2012/418/VIIIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2011 r. nr OWA-4210-26(12)/2011/418/VIII/JW zatwierdzającej taryfę dla ciepła w zakresie zawartych w niej cen i stawek opłat za ciepło w związku ze zmianą cen paliwa gazowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3774

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. o sprostowaniu błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3773

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. o sprostowaniu błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3772

  uchwała nr 200/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lesznowola

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3771

  uchwała nr 199/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 64/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.