Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3789

Tytuł:

uchwała nr 758/151/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-04
Organ wydający:Zarząd Województwa Mazowieckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3789
Hasła:samorząd terytorialny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4158

  uchwała nr 812/154/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6035

  uchwała nr 1634/181/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5560

  uchwała nr 1112/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2697

  uchwała nr 251/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3334

  uchwała nr 388/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3788

  uchwała nr 593/147/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3787

  uchwała nr 9/XIV/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3786

  zarządzenie nr B.0050.73.2012 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie:przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 2011 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3785

  uchwała nr XXI/202/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3784

  uchwała nr 106/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.