Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3801

Tytuł:

uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-04
Organ wydający:Rada Gminy Brudzeń Duży
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3801
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3846

  uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2011 ? 2018.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1780

  uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3848

  uchwała nr XIII/96/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia ?Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3802

  uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1782

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3800

  uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębków w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3799

  uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 23 marca 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3798

  uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Grębków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3797

  uchwała nr 355/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: ustalenia nazw ulic

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3796

  uchwała nr 354/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: ustalenia skrótów nazw ulic

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.