Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3823

Tytuł:

uchwała nr XXII/174/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-04
Organ wydający:Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3823
Hasła:opłaty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.111.719

  uchwała nr XLIV/393/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1553

  uchwała Nr XIX/155/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Świdwin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4326

  uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2079

  uchwała nr XLV/286/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich, oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.845

  uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3822

  uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3821

  uchwała nr XX/153/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3820

  zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2011 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3819

  uchwała nr XXVI/130/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 16 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3818

  zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Lutocin z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2011.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.