Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3825

Tytuł:

uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-04
Organ wydający:Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3825
Hasła:porządkowe przepisy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4227

  uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4717

  uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.5093

  uchwała nr XV/102/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1208

  uchwała nr 704/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. o zmianie uchwały nr 548/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

 • DZ. URZ. 2009.9.78

  uchwała nr XXIX/667/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Kielce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3824

  uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Ząbki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3823

  uchwała nr XXII/174/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3822

  uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3821

  uchwała nr XX/153/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3820

  zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2011 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.