Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3836

Tytuł:

uchwała nr 315/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 221/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2008 ? 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-04
Organ wydający:Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3836
Hasła:mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4415

  uchwała nr 336/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w osiedlu ?Kresowa? w miejscowości Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2951

  uchwała nr 294/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5768

  uchwała nr 371/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1625

  uchwała nr 289/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1624

  uchwała nr 288/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3835

  uchwała nr 314/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 316/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasad polityki czynszowej oraz wyodrębniania lokali socjalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3834

  decyzja nr OWA-4210-7(12)/2012/292/VIII/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3833

  zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Parysów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3832

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3831

  uchwała nr IX/91/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.