Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3846

Tytuł:

uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2011 ? 2018.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rada Gminy Brudzeń Duży
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3846
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3801

  uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1782

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3802

  uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1780

  uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.1465

  uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 7/XLII/03 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brudzeń Duży

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3845

  uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3844

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji dla spółek wodnych działających na terenie Miasta Pruszkowa ze środków budżetu Miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3843

  uchwała nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Pruszkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3842

  zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3841

  zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 marca 2012r. przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.