Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3850

Tytuł:

uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rada Gminy Brudzeń Duży
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3850
Hasła:wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5452

  uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/273/10 z dnia 07 czerwca 2010r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3737

  uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brudzeń na lata 2011 - 2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3735

  uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3736

  uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1781

  uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie i schemacie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym zatwierdzonych uchwałą 85/IX/99 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 2 sierpnia 1999r. oraz zmienionych uchwałami nr: XXXII/228/2006 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 15 września 2006r., XIV/107/2008 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 7 sierpnia 2008r., XXI/172/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 27 kwiernia 2009r., XXXIV/204/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 18 listopada 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3849

  uchwała nr XIII/97/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3848

  uchwała nr XIII/96/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia ?Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3847

  uchwała nr XIII/93/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3846

  uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2011 ? 2018.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3845

  uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.