Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3933

Tytuł:

uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Gminy Sońsk
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3933
Hasła:nauczyciele
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5891

  uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5330

  uchwała nr XXI/198/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5809

  uchwała nr 146/XX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2522

  uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów szkolnych oraz logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Granowo.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3932

  uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3931

  uchwała nr XVII/92/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie do realizacji zadań gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3930

  uchwała nr 84/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdziarze Wielkim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3929

  uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zmiany w uchwale nr 29/V/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia 15.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3928

  uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzanowo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.