Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3995

Tytuł:

porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 20 kwietnia 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Zarząd Powiatu Radomskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3995
Hasła:administracja publiczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.100.3197

  porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego zawarte w dniu 1 marca 2011rr. w Radomiu pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Jedlińsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.2011

  porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 lutego 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Miastem Pionki w sprawie powierzenia Miastu Pionki zadań w zakresie kultury w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.2012

  porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Miastem i Gminą Iłża w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża zadań w zakresie kultury w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.5651

  uchwała nr 85/2011 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach za I półrocze 2011 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3994

  informacja nr OWA-4110-8(5)/2012/137/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 maja 2012 r. nr PCC/10-ZTO-A/137/W/OWA/2012/RW

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3993

  uchwała nr XXV/283/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3992

  uchwała nr XXV/281/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3991

  uchwała nr XVII / 84 /2012 Rady Gminy Policzna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3990

  uchwała nr XVIII/88/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012r. przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2012?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.