Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.403

Tytuł:

uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nr 3 Maszewa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-22
Organ wydający:Rada Miejska w Maszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 403
Hasła:nadanie nazwy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Dz. U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się działce położonej w obrębie Nr 3 Maszewa stanowiącej własność Gminy Maszewo oznaczonej numerem geodezyjnym 382/11 nazwę ulicy, jako: Janusza Korczaka. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Adam Rojek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.402

  uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nr 1 Maszewa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.190.5284

  uchwała nr 353/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej we wsi Stefanówka, w obrębie geodezyjnym Boryszew

 • DZ. URZ. 2010.11.207

  uchwała nr XXXIX/216/2009 Rady Miasta Prabuty z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie geodezyjnym 3 Miasta Prabuty

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.190.5285

  uchwała nr 354/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.190.5286

  uchwała nr 355/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.402

  uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nr 1 Maszewa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.401

  uchwała Nr XIV/176/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Nowowiejskiej, Generała Władysława Sikorskiego, alei Dębowej, Generała Władysława Andersa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.400

  uchwała Nr XIV/77/12 Rada Gminy Bierzwnik z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.399

  zarządzenie Nr 51/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.398

  uchwała Nr XV/86/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.