Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4095

Tytuł:

uchwała nr 151/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Chorzelach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4095
Hasła:szkoły,szkolne stołówki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4191

  uchwała nr 166/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4094

  uchwała nr 150/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4190

  uchwała nr 165/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3633

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przesmykach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Przesmykach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kamiankach Lackich wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. 2012.2209

  uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zygodowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Woźnikach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4094

  uchwała nr 150/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4093

  uchwała nr 148/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4092

  uchwała nr XV/16/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemiątkowo na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4091

  uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4090

  uchwała nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów, logopedów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.