Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4102

Tytuł:

uchwała nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/201/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Piastowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4102
Hasła:opłaty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.344

  uchwała nr XXVII/175/2009 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Osiek Jasielski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1357

  uchwała nr XXIV/245/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.346

  uchwała nr XV/34/08 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4101

  uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4100

  uchwała nr XIV/150/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4099

  uchwała nr XIV/145/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4098

  uchwała nr XIV/143/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4097

  uchwała nr 156/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.