Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4159

Tytuł:

zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-17
Organ wydający:Wójt Gminy Załuski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4159
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5255

  zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3394

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2997

  zarządzenie nr 8/11 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3112

  zarządzenie nr 13/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4058

  zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Czosnów z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4158

  uchwała nr 812/154/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4157

  uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2012r. w sprawie: zasad i trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4156

  uchwała nr XIV/59/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4155

  uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4154

  zarządzenie nr 0050/11/2012 Wójt Gminy Słubice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.