Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4193

Tytuł:

uchwała nr 170/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały 153/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chorzele.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-18
Organ wydający:Rada Miejska w Chorzelach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4193
Hasła:ochrona zwierząt
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5808

  uchwała nr 78/X/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach przyjętego Uchwałą nr 165/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5809

  uchwała nr 79/X/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Szkół w Chorzelach przyjętego Uchwałą nr 205/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 18 sierpnia 2005 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5811

  uchwała nr 89/XI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 77/X/11Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Chorzelach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2624

  uchwała nr 133/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach przyjętego Uchwałą nr 165/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2625

  uchwała nr 134/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wygaśnięcie mandatu radnego

  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4192

  uchwała nr 167/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ich stawek procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4191

  uchwała nr 166/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4190

  uchwała nr 165/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4189

  uchwała nr 164/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4188

  uchwała nr XVIII/85/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.