Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4195

Tytuł:

zarządzenie nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 maja 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody?Jeziorko Czerniakowskie?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-18
Organ wydający:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4195
Hasła:ochrona środowiska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.4872

  zarządzenie nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Jeziorko Czerniakowskie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3325

  zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Kalinowa Łąka?

 • DZ. URZ. 2009.497.3658

  zarządzenie nr 34/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Wykus?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.651

  rozporządzenie nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Grądowe Zbocze?.

 • DZ. URZ. 2009.448.3251

  zarządzenie nr 32/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 października 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Krzemionki Opatowskie?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4194

  zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4193

  uchwała nr 170/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały 153/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4192

  uchwała nr 167/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ich stawek procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4191

  uchwała nr 166/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4190

  uchwała nr 165/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.