Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4292

Tytuł:

uchwała nr 508/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-23
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4292
Hasła:wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4521

  uchwała nr 201/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2311

  uchwała nr 966/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania ynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3387

  uchwała nr 1030/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.177.4587

  uchwała nr 1466/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.599

  uchwała nr XXI/233/09 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i ich wysokości oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Koszaliński.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4291

  uchwała nr 507/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 837/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 02.06.2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów, psychologów, reedukatorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4290

  uchwała nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4289

  uchwała nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4288

  uchwała nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4287

  uchwała nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Zwoleń z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dotyczącej dostarczenia odpadów komunalnych z terenu Gminy Zwoleń do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych tj. instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów eksploatowanych przez PPUH ?RADKOM? Sp. z o.o. w Radomiu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.