Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4313

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.16.2012.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2012r. Rada Gminy w Mirowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-23
Organ wydający:Wojewoda Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4313
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5316

  uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mirowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4417

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.1431.27.2012.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2012r. Rada Gminy Leoncin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4314

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.10.2012.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2012r. Rada Gminy Wilga

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1645

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1458

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.1.2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2012r. Rada Gminy w Płońsku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4312

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzeszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4311

  uchwała nr XX/183/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kałuszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4310

  uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowosci Olszewnica Stara

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4309

  uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawieokreślenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Wieliszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4308

  uchwała nr 84/XVIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.