Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4398

Tytuł:

uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sońsk Nr XLVI/255/2010 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sońsk.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-29
Organ wydający:Rada Gminy Sońsk
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4398
Hasła:czystość i porządek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.3579

  uchwała nr XLVI/256/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Sońsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4720

  uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.4785

  uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sońsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.2595

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sońsk.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4397

  uchwała nr XXXVI/906/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy na temat zmiany granicy Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4396

  uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4395

  uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego Gminy Ciepielów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4394

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 maja 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu przeprowadzonych w dniu 20 maja 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4393

  zarządzenie nr 73/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2011 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.