Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.441

Tytuł:

ogłoszenie Prezydent Miasta Leszna z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-17
Organ wydający:Prezydent Miasta Leszna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 441
Hasła:niepełnosprawni

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art.44c ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 Nr 127 poz.721 ze zm.) oraz § 9 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62 poz.560), Prezydent Miasta Leszna informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zgłaszają, po jednym kandydacie, działające na terenie Miasta Leszna organizacje pozarządowe i fundacje. Zgłoszenia przyjmuje Kierownik Biura Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta, Leszno ul. Lipowa 32 Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.8374

  ogłoszenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 grudnia 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowi Mazowieckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.625

  ogłoszenie nr . Starosty Sochaczewskiego z dnia 13 stycznia 2009r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu uzupełnienia składu Rady.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.10

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy

porady prawne online

Porady prawne

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

  Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.440

  uchwała nr XV/110/2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.439

  uchwała nr XV/130/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.438

  uchwała nr XV/129/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.437

  uchwała nr XV/128/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.436

  uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.