Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4417

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.1431.27.2012.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2012r. Rada Gminy Leoncin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-29
Organ wydający:Wojewoda Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4417
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4852

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Leoncin obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze Wojska Polskiego w Leoncinie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Leoncin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4300

  uchwała nr XXIX/144/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2012 -2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4313

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.16.2012.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2012r. Rada Gminy w Mirowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4301

  uchwała nr XXIX/146/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/122/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 lutego 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4314

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.10.2012.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2012r. Rada Gminy Wilga

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4416

  informacja nr OWA-4110-3(8)/2012/543/RK, OWA-4110-4(8)/2012/543/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4415

  uchwała nr 336/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w osiedlu ?Kresowa? w miejscowości Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4414

  zarządzenie nr 217a Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysikości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,grad,deszcz nawalny,ujemne skutki przezimowania,przymrozki wiosenne,powódź,huragan,piorun,obsunięcie się ziemi lub lawinę

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4413

  uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawienia, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4412

  uchwała nr XVII/139/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.