Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4438

Tytuł:

uchwała nr XV/89/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-30
Organ wydający:Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4438
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3005

  uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5530

  uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2080

  uchwała nr XLV/289/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4290

  uchwała nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5873

  uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4437

  uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Siecieniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4436

  uchwała nr XVIII/123/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4435

  uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Sikorzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4434

  uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ceranów na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4433

  zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.