Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4446

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/899/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie połączenia Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-31
Organ wydający:Rada Miasta Stołecznego Warszawy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4446
Hasła:zakłady opieki zdrowotnej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.4752

  uchwała nr 103/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych ?PALMA? oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Lecznica Centrum? z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ?ATTIS? Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.3295

  uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6425

  uchwała nr XLI/41/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4929

  uchwała nr XVI-44/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie przy ulicy Powstańców 12

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/104/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Nowy Dworek?, polegającego na rozszerzeniu jego działalności w zakresie udzielanych świadczeń.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4445

  zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Chynów z dnia 15 marca 2012r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4444

  uchwała nr XIII/63/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4443

  uchwała nr XIII/60/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. NA ROK 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4442

  uchwała nr XIII/62/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4441

  zarządzenie nr 2/2012 Starosty Gostynińskiego z dnia 16 lutego 2012r. W sprawie: ustalenia obszaru zabudowanego dla miejscowości na terenie Powiatu Gostynińskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.