Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4465

Tytuł:

uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie połączenia sołectw na terenie Gminy Baranowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-31
Organ wydający:Rada Gminy Baranowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4465
Hasła:sołectwa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.2098

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.603

  uchwała nr III/21/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2206

  uchwała nr XVI/112/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.3600

  zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Baranowo za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4994

  uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Baranowo.

porady prawne online

Porady prawne

 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Organy sołectwa

  Jakie organy posiada jednostka pomocnicza gminy, jaką jest sołectwo?

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4464

  uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4463

  uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4462

  uchwała nr XV/105 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4461

  uchwała nr XV/ 103 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne ? etap II

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4460

  uchwała nr VI/158/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 4 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.