Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4468

Tytuł:

porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 8 maja 2012r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-31
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Płocku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4468
Hasła:administracja publiczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.3692

  porozumienie Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2010r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.3133

  porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3421

  porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 9 kwietnia 2009r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płockim w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu prze Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.3691

  porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2011 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4701

  porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2012 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4466

  uchwała nr 106/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4465

  uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie połączenia sołectw na terenie Gminy Baranowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4464

  uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4463

  uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.