Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4472

Tytuł:

uchwała nr 174/XVIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pionkach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-31
Organ wydający:Rada Powiatu w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4472
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5462

  uchwała nr XXXIX/1038/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie założenia Technikum Specjalnego nr 31 w Warszawie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4137

  uchwała nr XXXV/868/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie założenia CXXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Warszawie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1893

  uchwała nr 726/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15, nadania statutu i włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2702

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.144.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2011r. dotyczące uchwały Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 29 września 2011r. Nr XII/70/2011, w sprawie ustalenia wysokości, terminu i sposobu wnoszenia opłaty za zakwaterowanie uczniów nie będących wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Brzozowie oraz określania warunków zwalniania rodziców z całości lub części tych opłat należnych za posiłki lub zakwaterowanie.

 • DZ. URZ. 2011.166.1321

  uchwała nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakładanie firmy

  Czy będąc na zwolnieniu chorobowym (ciąża) mogę założyć własną firmę? Jeśli nie na zwolnieniu, to czy na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym? Czy muszę (...)

 • Nabycie prawa do urlopu wychowawczego

  W świetle nowelizacji przepisów kiedy osoba zatrudniona nabywa prawa do urlopu wychowawczego?

 • Przedłużenie urlopu wychowawczego

  Czy w każdej chwili mogę przedłużyć sobie urlop wychowawczy i pracodawca musi się na to zgodzić?

 • Brak zgody pracodawcy na urlop wychowawczy

  Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim i po jego zakończeniu chce wystąpić z wnioskiem -z zachowaniem dwutygodniowego okresu- o urlop wychowawczy. Pracodawca odmawia (...)

 • Bezrobotny na urlopie wychowawczym

  Moja żona po skróceniu urlopu wychowawczego wróciła do pracy. Ja jestem aktualnie bezrobotny. Czy osobie bezrobotnej przysługuje prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4471

  uchwała nr XV/92/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4470

  uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4469

  uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4468

  porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 8 maja 2012r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.