Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4474

Tytuł:

uchwała nr XVIII.101.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-31
Organ wydający:Rada Gminy w Przytyku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4474
Hasła:ochrona przyrody
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.6062

  zarządzenie nr 41.2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytyk , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2704

  uchwała nr XXIII/128/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1745

  uchwała nr XX/112/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2705

  uchwała nr XXIII/129/09 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.13.327

  uchwała nr L/493/10 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2010 ? 2013 z perspektywą, do 2017r. wraz z prognozą oddziaływania Programu Ochrony Środowiska na środowisko

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4473

  uchwała nr XVIII.100.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4472

  uchwała nr 174/XVIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pionkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4471

  uchwała nr XV/92/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4470

  uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4469

  uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.