Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4483

Tytuł:

uchwała nr XII/77/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Suchożebry.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-31
Organ wydający:Rada Gminy Suchożebry
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4483
Hasła:ochrona zwierząt
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1862

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.24.779

  uchwała nr V/28/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5837

  uchwała nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.1419

  uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.2376

  uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4482

  uchwała nr XII/102/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4481

  uchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/91/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do rady gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4480

  uchwała nr III/17/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 22 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milewie-Szwejkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4479

  uchwała nr III/14/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 22 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4478

  porozumienie nr 52/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta ? mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta ? Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice ? Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w imieniu którego działa Pani mgr Iwona Kania, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.