Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4520

Tytuł:

zarządzenie nr 114/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-04
Organ wydający:Prezydent Miasta Siedlce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4520
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4427

  zarządzenie nr 163/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 2 maja 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4425

  zarządzenie nr 137/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4426

  zarządzenie nr 151/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6011

  zarządzenie nr 314/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.126.4050

  zarządzenie nr 94/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2010 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4519

  uchwała nr XVIII/140/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4518

  uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4517

  uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 marca 2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Promna na lata 2011 ? 2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4516

  uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jaktorów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4515

  uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.