Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4729

Tytuł:

uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-13
Organ wydający:Rada Gminy Sońsk
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4729
Hasła:Karta Nauczyciela
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.992

  uchwała nr XXIX/274/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.991

  uchwała nr XLII/383/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.690

  uchwała nr XXIV/173/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1021

  uchwała nr XXIII/141/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.942

  uchwała nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Jasło z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

porady prawne online

Porady prawne

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Dodatkowe zatrudnienie a dodatek za staż pracy

  Otrzymałam odpowiedź w sprawie braku prawa do dodatku za staż pracy w moim dodatkowym miejscu zatrudnienia (w szkole - w charakterze nauczyciela). Rozporządzenie Ministra (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4728

  uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4727

  uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4726

  uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Mokobody z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mokobody

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4725

  uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likiwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4724

  uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasa należnosci podatkowych należnych od osób fizycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.