Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4745

Tytuł:

uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obryte dotyczącego działki nr 2088 położonej we wsi Tocznabiel stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Pułtusk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-13
Organ wydający:Rada Gminy Obryte
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4745
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 16/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki".

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 15/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Radowice".

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 11/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Buczyna Szprotawska"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.197.5552

  wyrok nr sygn. akt SA/WA 1812/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4744

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.49.2012.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. Rada Gminy Celestynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4743

  uchwała nr XXXVII/954/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4742

  uchwała nr XXXVII/949/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4741

  uchwała nr XXXVII/943/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą ?Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4740

  uchwała nr XXXVII/942/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyłączenia Liceum Ekonomicznego dla Dorosłych nr 7 w Warszawie, ul. Kolektorska 9/11 z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Kolektorska 9/11 oraz zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Kolektorska 9/11

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.