Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4748

Tytuł:

uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obryte

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-13
Organ wydający:Rada Gminy Obryte
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4748
Hasła:Karta Nauczyciela,regulaminy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.6050

  uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.716

  uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5668

  uchwała nr 70/VII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3419

  uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4747

  uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4747

  uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4746

  uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Obryte za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4745

  uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obryte dotyczącego działki nr 2088 położonej we wsi Tocznabiel stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4744

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.49.2012.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. Rada Gminy Celestynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4743

  uchwała nr XXXVII/954/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.