Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4829

Tytuł:

uchwała nr 496/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Prtzestrzennego części wsi Szczaki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4829
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5541

  uchwała nr 531/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SZCZAKI, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 315/XV/03 z dnia 23.10.2003 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 288, poz. 7593 z dn.16.11.2003 r.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.403

  uchwała nr 1250/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Myszki ulicy we wsi Szczaki w Gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.404

  uchwała nr 1251/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Cyranki ulicy we wsi Szczaki w Gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6718

  uchwała nr 1541/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie nadania nazwy HUSARII ulicy we wsi Szczaki w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4828

  uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4827

  uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu " Zasłużony dla Miasta Marki" oraz przyjęcia regulaminu nadawania tego tytułu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4826

  uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4825

  uchwała nr XVIII/187/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4824

  uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.