Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4851

Tytuł:

porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Rybno obowiązku wykonania wymiany tabliczek epitafijnych na kwaterze wojennej, na cmntarzu parafialnym w Rybnie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rybno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Wojewoda Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4851
Hasła:administracja publiczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4605

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Ożarów Mazowiecki obowiązku wykonania wymiany tabliczek epitafijnych, pielęgnację zieleni oraz utrzymania porządku na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Ożarów Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4675

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze wojennej z 1939r., na cmentarzu parafialnym przy ul.Limanowskiego 72 w Radomiu i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Radom

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4598

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Ostów Mazowiecka obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze wojennej z lat 1918-1920, na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrów Mazowiecka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4687

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Duninów obowiązku utrzymania kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Soczewce oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nowy Duninów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4684

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn obowiązku realizacji prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu tablicy upamiętniającej pochowane osoby, na kwaterze wojennej na cmentarzu w Nadarzynie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nadarzyn

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Zwrot kosztów wymiany okien

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa, w budynkach której okna maja około 25 lat, powinna zwracać za wymianę okien lub ich część? Odpowiedź tej konkretnej spółdzielni (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4850

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Łaskarzew obowiązku realizacji prac remontowych mogiły zbiorowej z okresu I wojny światowej w Dąbrowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Łaskarzew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4849

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Chlewiska obowiązku realizacji prac remontowych na Cmentarzu Ofiar Terroru w Stefankowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Chlewiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4848

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Olszanka obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Próchenkach oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Olszanka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4847

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym Armii Radzieckiej i przyznania na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Maków Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4846

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Krzynowłoga Mała obowiązku realizacji prac remontowych mogiły zbiorowej z okresu I wojny światowej w Grabowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Krzynowłoga Mała


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.