Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.486

Tytuł:

uchwała nr ZO.XVI.0007.99.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Rada Gminy Dębe Wielkie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 486
Hasła:statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4580

  uchwała nr SZAS.XXI.0007.138.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Dębem Wielkim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.485

  uchwała nr GOPS.XVI.0007.98.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5453

  uchwała nr ZO.XXII.0007.150.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dębem Wielkim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5653

  uchwała nr XLI/206/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XLVII/176/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. Rady Gminy Dębe Wielkie w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Dębem Wielkim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1585

  uchwała nr XXXII/144/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Przedszkola Gminnego w Dębem Wielkim

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.485

  uchwała nr GOPS.XVI.0007.98.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.484

  uchwała nr 103.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.483

  uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.482

  uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.481

  uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.