Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4867

Tytuł:

zarządzenie nr 2402/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Prezydent Miasta Radomia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4867
Hasła:mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Małomic z dnia 10 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 178/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małomice z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 81/09 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 1 października 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m? powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ksawerów

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 125/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m? powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 150/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4866

  uchwała nr XXIV.115.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4865

  decyzja nr OWA-4210-43(10)/2012/113/VIII/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. z siedzibą w Mszczonowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4864

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. zawarte w dniu 7.05.2012 w Warszawie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Łosice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4863

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gmine Lelis obowiązku realizacji prac remontowych mogiły indywidualnej w Duglasach oraz mogiły zbiorowej w Łodziskach oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Lelis

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4862

  uchwała nr XXI/171/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.