Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4901

Tytuł:

uchwała nr 89/XX/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 maja 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Nowym Mieście.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-21
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Miasto
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4901
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3005

  uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.2310

  uchwała nr VII/47/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie założenia Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5530

  uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.5282

  uchwała nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2080

  uchwała nr XLV/289/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.

porady prawne online

Porady prawne

 • Technikum wieczorowe a staż pracy

  Czy technikum wieczorowe 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej jest wliczane do stażu pracy?

 • Zmiana zakresu obowiązków bez zgody pracownika

  W związku z oddaniem nowego obiektu szkoły do użytkowania, sprzątaczka zatrudniona na czas nie określony, nie chce przyjąć nowego zakresu czynności uważając, że (...)

 • Zaliczenie szkoły do okresów nieskładkowych

  Chciałbym zaliczyć okres szkoły zasadniczej zawodowej do emerytury. Szkołę zawodową ukończyłem w dniu 19 czerwca 1969 roku. Czy można zaliczyć zasadniczą szkołę (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Licencjat a wymiar urlopu

  Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie (3-letnie) ma prawo do doliczenia sobie przy obliczaniu wymiaru urlopu do okresu zatrudnienia 8 lat za ukończone studia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4900

  uchwała nr XVII/139/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4899

  uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4898

  uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu podmiotowi leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4897

  uchwała nr XXIII/103/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Korytnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4896

  uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Policzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.