Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4911

Tytuł:

uchwała nr XVIII/143/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej i jego likwidacji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-22
Organ wydający:Rada Powiatu Żuromińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4911
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2642

  uchwała nr XXVI/256/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz jego likwidacji

 • DZ. URZ. 2012.2128

  uchwała nr XVIII/190/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5245

  uchwała nr XVII/144/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, ul. Żeromskiego 34

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/145/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

 • DZ. URZ. 2012.2139

  uchwała nr XVIII/201/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Umowa o pracę ze studentem a składka zdrowotna

  Zatrudniam studenta na umowę o pracę (student nie ukończył 26 roku życia), czy z tego tytułu przysługują mi jakieś ulgi w opłacaniu za niego składek na ubezpieczenie (...)

 • Przedawnienie roszczeń wobec szkoły

  Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu szkół lub placówek nie jest działalnością gospodarczą, natomiast jest nią działalność oświatowa nieobejmująca (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4910

  uchwała nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4909

  uchwała nr XVIII/140/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4908

  uchwała nr XVIII/138/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4907

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/139/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4906

  uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Policzna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.