Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4917

Tytuł:

zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Sabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-25
Organ wydający:Wójt Gminy Sabnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4917
Hasła:budżety
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3395

  zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4115

  zarządzenie nr 140/2010 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.492

  zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej orz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5689

  zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8297

  zarządzenie nr 45/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4916

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 13 kwietnia 2012r. do porozumienia Nr S.ORiS.0310.2.2012  z dnia 16 lutego 2012 roku,  zawarty w dniu 13 kwietnia 2012 roku w Otwocku pomiędzy Powiatem Otwockim, z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku,  NIP 5321642710,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  1. Pan Mirosław Pszonka - Wicestarosta,  2. Pan Janusz Budny - Członek Zarządu,  w dalszej części zwanym Powiatem,  a  Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321962030,  w imieniu, której działa Burmistrz Władysław Dariusz Łokietek,  zwaną w dalszej części Gminą,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4915

  porozumienie nr S.ORiS.0310.2.2012 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 lutego 2012r. o udzieleniu dotacji celowej - zawarte w dniu 16.02.2012 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatem Otwockim z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku, NIP 5322008671 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:  1. Pani Bogumiła Więckowska ? Starosta  2. Pan Janusz Budny ? Członek Zarządu  w dalszej części zwanym ?Powiatem?, a Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321004760 w imieniu, której działa Burmistrz Gminy Władysław Dariusz Łokietek, zwaną dalej ?Gminą?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4914

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 29 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4913

  uchwała nr XVIII/145/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4912

  uchwała nr XVIII/144/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.