Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4919

Tytuł:

uchwała nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-25
Organ wydający:Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4919
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.5.64

  uchwała nr LVII/929/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oraz placówek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mysłowice przez podmioty niepubliczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.1849

  uchwała nr XIII/160/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oswiatowych prowadzonych na terenie Miasta Tarnobrzeg przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonych dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.2931

  uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. 2012.660

  uchwała nr XV/107/12 Rady Gminy Karsin z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/85/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Karsin dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIII/327/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4918

  uchwała nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4917

  zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Sabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4916

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 13 kwietnia 2012r. do porozumienia Nr S.ORiS.0310.2.2012  z dnia 16 lutego 2012 roku,  zawarty w dniu 13 kwietnia 2012 roku w Otwocku pomiędzy Powiatem Otwockim, z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku,  NIP 5321642710,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  1. Pan Mirosław Pszonka - Wicestarosta,  2. Pan Janusz Budny - Członek Zarządu,  w dalszej części zwanym Powiatem,  a  Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321962030,  w imieniu, której działa Burmistrz Władysław Dariusz Łokietek,  zwaną w dalszej części Gminą,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4915

  porozumienie nr S.ORiS.0310.2.2012 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 lutego 2012r. o udzieleniu dotacji celowej - zawarte w dniu 16.02.2012 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatem Otwockim z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku, NIP 5322008671 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:  1. Pani Bogumiła Więckowska ? Starosta  2. Pan Janusz Budny ? Członek Zarządu  w dalszej części zwanym ?Powiatem?, a Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321004760 w imieniu, której działa Burmistrz Gminy Władysław Dariusz Łokietek, zwaną dalej ?Gminą?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4914

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 29 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.